Omförhandling av arbetstidsmodeller Akademiska sjukhuset

Illustration med en klocka med tim- och minutvisare. I mitten av klockan står en vit figur med ett rött hjärta.

Vårdförbundets styrelse beslutade på styrelsemötet den 31 mars att förlänga avtalet för nuvarande arbetstidsmodeller till och med den 15 september 2016.

Vårdförbundets styrelse beslutade på styrelsemötet den 31 mars att åter prolongera avtalet för arbetstidsmodellerna att gälla till och med den 15 september 2016. Detta för att arbetet med förhandlingarna skall kunna fortgå enligt planering, samt för att ta hänsyn till den planering av bemanning och semestrar som behöver säkras i verksamheterna över sommaren.

Arbetet fortgår som tänkt och arbetsgivaren och Vårdförbundet har regelbundna träffar inplanerade.

/Avdelningsstyrelsen