Nytt avtal om AST med Heby kommun

Vårdförbundet har tecknat ytterligare ett avtal om akademisk specialisttjänstgöring med Heby kommun. Den här gången gäller det barn och ungdomar.

Vårdförbundet och Barn- och ungdomsförvaltningen i Heby Kommun har tecknat avtal för sjuksköterskor som vill specialistutbildad sig till skolsköterska, distriktssköterska eller barn- och ungdomssjuksköterska.

Avtalet med Heby kommun är utformat helt i enlighet med Vårdförbundets modell AST. Det innebär att den som specialistutbildar sig får en utbildningsanställning med full lön och övriga villkor enligt det gällande kollektivavtalet på arbetsplatsen.

Heby kommun har flera motiv till varför de inför Vårdförbundets modell för akademisk specialisttjänstgöring;  Heby kommun vill delta i arbetet med att möta framtidens krav på en god hälso- och sjukvård. Ett av de områden där betydelsen av specialistsjuksköterskor är stor är skolhälsovården. För att exempelvis möta den ökade psykiska ohälsan hos barn och tonåringar är en del i utvecklingsarbetet att ytterligare höja kompetensen för den skolhälsovård som ges till eleverna inom Heby kommun. Kommunen vill även vara en attraktiv arbetsgivare.

Det här är det första avtalet om AST för skolhälsvård.