Omförhandling av arbetstidsmodeller Akademiska sjukhuset

Tre högar med broschyrer från Vårdförbundet

De partsgemensamma arbetsmötena på Akademiska Sjukhuset gällande arbetstidsmodellerna fortgår enligt den uppgjorda planen. UPPDATERING!

Det återstår ännu en hel del arbete men styrelsen har den 8/2 beslutat att förlänga det befintliga avtalet med ytterligare 2 månader till den 30/4 i första hand, för att det gemensamma arbetet skall kunna fortsätta på ett bra sätt.

Nästa träff med arbetsgivaren kommer ske under vecka 11. Därför ställer vi in mötet 8 mars då vi inte kommer ha något nytt att berätta. Vi återkommer med datum, tid och plats för fler medlemsmöten längre fram.
/Avdelningsstyrelsen

Medlemsmöten

Medlemmar är välkomna på informationsmöten med anledning av pågående omförhandling av arbetstidsmodeller Akademiska sjukhuset.