Nya förtroendevalda med facklig tid

Avdelning Uppsala är glada att hälsa Daniel Andersson, Rebecca Sedin och Rebecca Davidsson välkomna på facklig tid.

Daniel Andersson har 40 procent facklig tid sen hösten 2020. Övriga 60 procent är han sjuksköterska på ortopeden på Akademiska sjukhuset.

Rebecca Sedin börjar sin fackliga tid nu i januari och kommer att ha 20 procent till en början, för att trappa upp fram emot sommaren. Rebecca S är barnsjuksköterska på Storvreta vårdcentral, Nära vård- och hälsa.

Rebecca Davidsson börjar sin fackliga tid i februari och kommer att ha 40 procent. Hon är sjuksköterska på medicinavdelning 1 på Lasarettet i Enköping.

Sen tidigare har Sofia 100 procent, Kristian 100 procent, Anna 100 procent och Sara 50 procent.

Utför det styrelsen beslutar

Förtroendevalda med facklig tid utgör den operativa delen av avdelningens arbete, allt det styrelsen beslutar ska också utföras av någon. Att vara styrelseledamot innebär inte per automatik att du har facklig tid, däremot är du som styresledamot med och beslutar hur den fackliga tiden ska fördelas.

I huvudsak består uppdraget ”Förtroendevald med facklig tid” av att stötta förtroendevald på arbetsplats, representera Vårdförbundet i centrala samverkansgrupper samt stötta medlemmar i enskilda ärenden.

Läs mer i uppdragsbeskrivningen - Förtroendevald med facklig tid.

Vi som har facklig tid sen tidigare kommer att introducera de nya under våren. Detta kommer innebära att vi inte kan vara lika snabba på att svara på ärenden som kommer in. Vår målsättning är såklart att hålla oss inom de fem arbetsdagar som är normen i Vårdförbundet.