Vad är viktigt för dig 2021?

Skicka in en motion till avdelning Uppsalas årsmöte den 15 oktober. Senast 4 oktober behöver vi in din motion, så att styrelsen har möjlighet att förbereda svaret inför årsmötet.

Kom ihåg att det dessutom finns möjlighet för dig som medlem att lämna förslag till avdelningsstyrelsen året runt.

Så får du en tydlig motion:

  • Skriv kort och tydligt.
  • Skriv titel på motionen.
  • Gå direkt till det du/ni vill föreslå.
  • Motivera kortfattat ditt/ert förslag.
  • Avsluta med yrkande i en eller flera att-satser som sammanfattar vad du/ni vill.
  • Skriv endast ett yrkande i varje att-sats. Styrelsens förslag till beslut om att anta eller avslå yrkandet utgår ifrån att-satserna. Tänk på att varje att-sats ska kunna genomföras.
  • Är ett yrkande formulerat på ett sätt som går att genomföra eller som en åsikt?
  • Finns det någon särskild person som bör utföra yrkandet? Ta i så fall med det i motionen.
  • Tänk på att formulera yrkandena på ett sätt så att de blir röstningsbara med ett ja eller nej.

 

Behöver du hjälp med att formulera yrkandena? Ta gärna då kontakt med en förtroendevald i avdelningsstyrelsen.