Information 26 februari för chefer, om centrala förhandlingar mellan Vårdförbundet och SKL

Chefer är välkomna till ett informationsmöte om de pågående centrala förhandlingarna mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting.

Vårdförbundet går in i förhandlingar med Sveriges kommuner och landsting, SKL, med tydligt uppdrag från våra medlemmar. Löneglastaket måste spräckas och villkoren i vården måste bli både jämställda och hälsosamma. För att lösa bemanningskrisen måste arbetsgivare i den offentligt finansierade vården ge SKL mandat att gå oss till mötes.

Läs gärna mer om Vårdförbundets yrkande här.

Datum och tid

26 februari kl. 17:30. Vi räknar med att hålla på ca 1 timme.

Plats

Vårdförbundets utbildningslokal på Bangårdsgatan 4 A, 5 tr i Uppsala.

Anmälan

Antalet platser är begränsat, sista anmälningsdag 24 februari. Här anmäler du dig till mötet. Ta gärna med en kollega som ännu inte är medlem. Ni anmäler er var för sig.

Varmt välkommen!