Medlemsmöten vecka 35, obs ändrat datum!

Vecka 35 finns två tillfällen att träffa styrelsemedlemmar och ställa frågor om pågående förhandlingar om arbetstidsmodeller.

Välkommen till Wieselsalen Psykiatrins hus:

30 augusti 16:30 eller 31 augusti 16:30. Ingen anmälan behövs.

/Avdelningsstyrelsen