Uppdragets mandattid löper ut, dags för omval!

Ditt uppdrag som förtroendevald på arbetsplats går ut 2017-10-15. Det gäller uppdrag på arbetsplats såväl som förtroendeuppdrag på förvaltningsnivå, verksamhetsområde eller central samverkan.

Varför engagera sig fackligt? Jo, därför vi tycker det är viktigt med en arbetsplats där alla mår bra. Det är medlemmarna som är Vårdförbundet och tillsammans formar verksamheten.

Hur skulle du vilja att arbetslivet ser ut? Vad skulle kunna vara bättre på din arbetsplats? Vilka frågor tycker du att Vårdförbundet ska driva? Om du har en åsikt är det en bra början till ett engagemang!

Som fackligt förtroendevald kan du göra stora insatser för dig och dina arbetskamrater. Tillsammans har ni möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor, yrket och vårdens utveckling. Dessutom lär du dig mycket om verksamheten och knyter många värdefulla kontakter inom organisationen.

Som förtroendevald på arbetsplatsen i Vårdförbundet är du också skyddsombud. Uppdraget som skyddsombud är reglerat i lag och ger dig en betydande roll i det lokala arbetsmiljöarbetet.

På många arbetsplatser har medlemmarna valt en kollega som förtroendevald, men det finns också arbetsplatser utan förtroendevald. Risken är då stor att man missar viktiga möjligheter att påverka på arbetsplatsen samt värdefullt stöd och information från Vårdförbundet. Så val av en eller flera förtroendevalda på arbetsplatsen har stor betydelse.

I mitten på augusti får du som idag är förtroendevald ett brev hemskickat, med mer information om hur du gör för att ordna val på din arbetsplats och med den blankett som ni använder för att dokumentera och anmäla valet. Blanketten finns även här.

Mandatperioden är från valdagen till 2019-10-15.

Byter ni förtroendevald på arbetsplatsen så någon annan än dig fortsätter uppdraget, ska du som avslutar ditt uppdrag också skicka in ett ifyllt formulär (det kan kopieras till flera) för att meddela avsägelse av uppdrag.

Det här bör du tänka på när du ordnar med omval/nyval.

Beslut om representanter till samverkan på nivå ovan arbetsplats (verksamhetsområde, förvaltning, central) sker på styrelsemöten under hösten . En förutsättning för att få uppdrag över arbetsplatsnivå är att man är förtroendevald på sin arbetsplats.

Har du frågor eller behöver du medlemslistor? Kontakta avdelningens administratör Maria Back på 018-67 70 41 eller maria.back@vardforbundet.se

Höstens utbildningar för förtroendevalda - introduktionsdagar, grundutbildningar och temadagar - hittar du i Aktiviteter och utbildningar

Med vänlig hälsning

/Avdelningsstyrelsen