Kommentar till arbetsgivarens information

Vårdförbundets styrelse i Uppsala län kommenterar den text som idag 2016-06-03 lagts ut på landstingets intranät Navet. Det gäller pågående förhandlingar om arbetstidsmodeller för Akademiska sjukhuset.

Vårdförbundet har följande kommentar till den text som 2016-06-03 lagts ut på landstingets intranät Navet:

Vårdförbundet har inte sagt nej till det avtalsförslag för arbetstidsmodeller som arbetsgivaren har presenterat.

Vi ser dock möjligheter till förbättringar i förslaget och vill av den anledningen fortsätta samtalen. Detta för att nå fram till en lösning som på bästa sätt gagnar såväl Vårdförbundets medlemmar som berörda verksamheter vid Akademiska sjukhuset. Detta är vad vi har meddelat arbetsgivaren vid förhandlingstillfället den 1 juni.

/Styrelsen för Vårdförbundet Avdelning Uppsala