Extra årsmöte för fyllnadsval till valberedningen, 4 nominerade

Biomedicinska analytiker sitter i ett lunchrum på Karolinska sjukhuset . De pratar och skrattar tillsammans.

Avdelningsstyrelsen kallar medlemmar i avdelning Uppsala till ett extra årsmöte. Årsmötets uppgift är att förrätta fyllnadsval till valberedningen. Fyra nomineringar har inkommit till 2016-11-27.

Det extra styrelsemötet har tillkommit efter förfrågan från valberedningen till styrelsen.

Valberedningen består idag av 4 ledamöter vilket precis uppfyller kravet i stadgan på 4-10 ledamöter. Men till 2017 års årsmöte ska valberedningen lämna förslag på val till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, kongressombud och ersättare för kongressombud och inför det arbetet vill valberedningen förstärka gruppen med fler medlemmar.

Mandatperioden för de som väljs in i valberedningen är från 2016-12-05 till 2017-10-15. Valberedningen kan maximalt vara 10 personer. Om fler än 6 medlemmar nomineras kommer de 6 som får flest röster att väljas till valberedningen.

Årsmötet/röstningen kommer hållas på webben för att göra det möjligt för så många som möjligt att delta. För att rösta på webben behöver du ha ett konto/inloggning till Vårdförbundets webbplats. Mer information om hur du ordnar inloggning kommer på webben de närmaste dagarna.

Så här ser tidplanen ut

2016-11-10 går kallelse ut till medlemmarna om extra årsmöte för fyllnadsval till valberedningen.

Från och med 2016-11-10 kan medlemmar nominera sig själv eller andra medlemmar till uppdrag i valberedningen. Det gör du genom att skriva till info.uppsala@vardforbundet.se Du kan också skicka in en skriftlig nominering med vanlig post. I meddelandet skriver du namn, arbetsplats (om någon) och personnummer (om du har det) till den du vill nominera. Skriv också ditt eget namn och dina kontaktuppgifter.

Observera att den du nominerar måste vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen. Hör dig för bland dina medlemskollegor, om det finns någon som kan tänka sig att sitta i valberedningen. Inkomna nomineringar redovisas löpande på webben.

2016-11-27 stängs nomineringsfönstret och omröstningen förbereds.

2016-11-28 kl. 12:00 öppnar årsmötet och omröstningen och du kan lägga din röst på en eller flera nominerade. Guide till hur du röstar finns här.

2016-12-04 kl. 24:00 stänger omröstningen och årsmötet är avslutat. Resultatet redovisas på webben några dagar senare.

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta någon i valberedningen, deras kontaktuppgifter finns här.

Har du frågor om årsmötet skriv till info.uppsala@vardforbundet.se

OBSERVERA! Du ska inte anmäla dig på något sätt, deltagande sker genom inloggning och röstning 28 november-4 december 2016.

/Avdelningsstyrelsen

Inkomna nomineringar

  • Eva Nilsson Stafberg, Klinisk kemi och farmakologi Akademiska sjukhuset
  • Getú Sereché, Brännskadecentrum Akademiska sjukhuset
  • Gun Andersson, Flogsta vårdcentral
  • Emma Ivarsson, Kardiologavdelning 50 F, Akademiska sjukhuset