Höstens utbildningsdagar

Välkommen till höstens utbildningsdagar för dig som är eller blir förtroendevald på din arbetsplats.

  • Tänk på att söka ledigt i god tid, minst 14 dagar i förväg.
  • Antalet utbildningsplatser per tillfälle är begränsat, anmäl dig idag.
  • Vårdförbundet står för fika och lunch, samt om du har extra kostnader för resa till/från utbildningen.

Informationsträff om nytt centralt avtal 27 augusti

Vi påminner förtroendevalda i regionen om att vi har informationsträff om nya centrala avtalet 27 augusti kl. 14:00 i Boströmsalen, Akademiska sjukhuset. Anmäl dig här!

Facklig grundutbildning dag 1

Välkommen 3 september eller 22 oktober på facklig grundutbildning dag 1 - starten för dig som är ny förtroendevald på din arbetsplats. Dagen handlar om uppdraget, det stöd du får, Vårdförbundets organisation, samarbetet med arbetsgivare med mera.

Temautbildning om arbetsmiljö

Välkommen 25 september. Din uppgift som skyddsombud är att företräda dina kollegor i arbetsmiljöfrågor och se till att arbetsgivaren uppfyller sitt arbetsmiljöansvar. Utbildningen ger dig fördjupad kunskap och verktyg för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är samma utbildning som vi genomförde 8 maj.

Temautbildning om lön

Välkommen 5 november. Temautbildningen om lön ger dig som är förtroendevald fördjupad kunskap om lönebildning och den partsgemensamma löneprocessen.

Facklig grundutbildning dag 2-4

Välkommen 12-14 november. Grundutbildningen fortsätter med ämnen som den svenska modellen, medbestämmande, inflytande och arbetsmiljö. Utbildningen ges även i Stockholm 3-5 december. Utbildningstillfället 10-12 september resp 15-17 oktober (Stockholm) är fulltecknat.

Temautbildning om MBL och samverkan

Välkommen 12 december till en utbildning om bland annat medbestämmandelag och samverkansavtal. Målet är att du ska känna dig trygg och kompetent vid samverkansbordet. Det är samma utbildning som vi genomförde 21 februari.

Mer information om respektive dag, samt anmälan hittar du via Aktiviteter och utbildningar.

Varmt välkommen!

/Avdelningsstyrelsen