Höjning av parkeringsavgifter, vad händer?

Vårdförbundet har i två förhandlingar enligt medbestämmandelagen MBL förklarat oss oeniga när det gäller förslaget om höjda parkeringsavgifter på Akademiska sjukhuset.

Övriga fackförbund är även de oeniga till förslaget att avgifterna skall höjas.

Vi har framfört många synpunkter i frågan och överlämnat protestlistor till arbetsgivaren som kommit till oss från våra medlemmar.

Anställda på sjukhuset har även aktivt skickat mail till landstinget och protesterat. Många insändare har synts i lokala media.

Samtliga fackförbund har yrkat på att frågan återremitteras till Landstingsfullmäktige för ett omprövande av beslutet. Det är fullmäktige som avgör om så blir fallet.

/Avdelningsstyrelsen