Tack så mycket!

 • Årsmöte 2018

  Samtal pågår om tema Vårdens utveckling

 • Årsmöte 2018

  Medlemmar i fint samarbete

 • Årsmöte 2018

  Hmm, vad ska vi skriva mera?

 • Årsmöte 2018

  Fler förslag kommer upp på skärmen om yrkesutveckling.

 • Årsmöte 2018

  Önskemål för yrkenas utveckling.

 • Årsmöte 2018

  Förslag om personcentrerad vård.

 • Årsmöte 2018

  Samtal mellan medlemmar.

 • Årsmöte 2018

  Många förslag och tankar kring hur vi kan växa.

 • Årsmöte 2018

  Förslag om hur vi kan rekrytera fler medlemmar och behålla de vi har.

 • Årsmöte 2018

 • Årsmöte 2018

  Förbundsombudsman Agneta Wiberg talar till årsmötesdeltagarna.

 • Årsmöte 2018

  Förbundsombudsman Agneta Wiberg som går i pension i januari.

 • Årsmöte 2018

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som kom till årsmötet 27 september.

Årsmötet beslutade att styrelsen nästa år ska ordna ett möte mellan psykiatrisjuksköterskor och arbetsgivarrepresentanter för att diskutera hur specialistkompetensen kan tas tillvara. Beslutet är ett svar på den motion som inkommit till årsmötet.

Avdelningens kongressombud återberättade från kongressen i bild och ord, och Vårdförbundets nya vision presenterades i form av en film.

Några styrelseledamöter berättade en del av vad man arbetat med sedan förra årsmötet.

Därefter blev det diskussioner i mindre grupper runt de 4 temaområden som ska prägla verksamheten framåt och som också visionen bygger på; villkor, yrke, vård samt vi ska vara ett växande medlemscentrerat förbund.

Många medlemmar hade mycket idéer och tankar som man tecknade ner på stora vikskärmar. Alla förslag tar styrelsen med sig till verksamhetsplaneringen för 2019, och återrapportering kommer ske här på webben i november.

Årsmötet avslutades med beslut om arvode för styrelsen, samt avtackning av bland annat avdelningens ombudsman och tidigare ordförande Agneta Wiberg, som går i pension i januari.

Varmt tack till alla som kom!

/Avdelningsstyrelsen