Förtydligande till artikel i UNT

Onsdag 24 augusti finns en artikel införd i tidningen som handlar om att personalen flyr från psykiatrin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vårdförbundet vill förtydliga uttalandet av vice ordförande Ivan Gosijer som trycktes i tidningen.

Onsdag 24 augusti finns en artikel införd i tidningen som handlar om att personalen flyr från psykiatrin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

De synpunkter som lämnades av Vårdförbundet i artikeln handlade om vården i stort och inte psykiatrin specifikt, men texten kan tolkas så.

Vi kan bekräfta att några enheter inom psykiatrin har haft en dålig arbetsmiljö och hög omsättning av sjuksköterskor under flera års tid. Vi är idag försiktigt optimistiska om utvecklingen för dessa enheter då flera insatser har gjorts för att förbättra arbetsmiljön. Vi ser positivt på det nya ledarskapet inom psykiatrin och deras syn på arbetsmiljöarbete.

Läs artikeln i UNT här.