Förtroendemannaråd i april

Förtroendevalda på Akademiska sjukhuset som arbetar på dygnet-runt-verksamheter är välkomna till råd. Syftet med rådet är att få tankar och förslag från dig och dina kollegor, som kan vara ett stöd för Vårdförbundet i arbetet med nya lokala arbetstidsmodeller på Akademiska sjukhuset.

Sök ledigt med lön för facklig information. Det är angeläget att du kommer på så många träffar som möjligt, en kontinuitet är viktig för att förankringen ska bli så bra som möjligt.

Datum och tid för alla planerade råd

11 april 14:30-16:30
24 april 14:30-16:30 Inställt!

Anmälan

Du anmäler dig via "Aktiviteter och utbildningar" på Vårdförbundets webb. Sök på Uppsalas kommande aktiviteter så hittar du alla tillfällen.

Varmt välkommen!
/Avdelningsstyrelsen