Resultat av förhandlingsmötet 4/8 angående arbetstidsmodeller, förlängt flexavtal

Idag har vi haft ett inledande förhandlingsmöte med arbetsgivaren angående vår arbetstidsmodell. Mötet hölls i en mycket positiv anda. Nästa möte äger rum den 26 augusti.

Dessutom har vi enats om en förlängning av det tidigare uppsagda flextidsavtalet, dock som längst till och med sista augusti 2017, i avvaktan på hur arbetet med arbetstidsmodellerna fortskrider.

Ingen mer information finns att ge förrän efter nästa möte.

För information från arbetsgivaren var god se Akademiska sjukhusets intranät Navet.

Medlemsmötet onsdagen den 10 augusti är inställt.
Nästa medlemsmöte blir måndagen den 15 augusti respektive 16 augusti, båda gångerna  16:30 i Boströmsalen ingång 30.

/Ivan Gosijer, Vice avdelningsordförande Uppsala