Förhandlingar om arbetstidsavtal, medlemsmöten

Arbetsgivaren Landstinget i Uppsala län och Vårdförbundet har avslutat förhandlingen om ett lokalt arbetstidsavtal.

Mot bakgrund av pågående diskussioner mellan de centrala parterna, SKL och Vårdförbundet, avseende arbetstidsreglering i det centrala avtalet, finns i dagsläget inte förutsättningar för ett lokalt avtal om arbetstider.

Arbetsgivaren och Vårdförbundet är dock överens om att starta nya förhandlingar om arbetstidsavtal på sikt, då båda parter vill hitta en lokal lösning på arbetstidsfrågan.

Fram till dess att det finns ett nytt lokalt arbetstidsavtal kommer arbetsgivaren vid Akademiska sjukhuset att ensidigt tillämpa tillfälliga modeller benämnda Akademiskamodeller.

Parterna har avtalat om förlängning av flextidsavtalet till den 31 augusti 2017.

Medlemsmöten

Medlemmar på Akademiska sjukhuset är välkomna på medlemsmöten.

  • 12 september 16:30, Bangårdsgatan 4 A, 5 tr.
  • 20 september 17:00, Gunnesalen Psykiatrins Hus.
  • 28 september 17:00, Gunnesalen Psykiatrins Hus.

Du behöver inte anmäla dig, det är bara att komma dit.

/Avdelningsstyrelsen