Från förhandlingen om arbetstidsmodeller 26 augusti

Förhandlingarna med landstinget fortsätter.

Arbetsgivaren och Vårdförbundet träffades den 26 augusti för fortsatta förhandlingar om arbetstidsmodellerna. Under mötet har parterna ytterligare konkretiserat och förtydligat sina ställningstaganden.

Förhandlingen är nu återigen ajournerad och fortsätter i början på vecka 36.

Medlemsmöte

Medlemmar på Akademiska sjukhuset är välkomna på medlemsmöte onsdag 7 september kl. 17:00, i Wieselsalen Psykiatrins Hus. Ingen anmälan, bara att komma dit.

/Avdelningsstyrelsen