Extra årsmöte öppnat, för fyllnadsval till valberedningen

Fler människor sitter tillsammans och håller upp röstkort.

Extra årsmötet för fyllnadsval till valberedningen har nu öppnat, och du kan rösta via webben. Det extra årsmötet har tillkommit efter förfrågan från valberedningen till styrelsen. Valberedningen består idag av 4 ledamöter vilket precis uppfyller kravet i stadgan på 4-10 ledamöter.

Till årsmötet 19 september 2017 ska valberedningen lämna förslag på val till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, kongressombud och ersättare för kongressombud och inför det arbetet vill valberedningen förstärka gruppen med fler medlemmar.

Därför genomför vi just nu ett extra årsmöte med fyllnadsval och vi har fått in fyra nomineringar:

  • Eva Nilsson Stafberg, Klinisk kemi och farmakologi Akademiska sjukhuset
  • Getú Sereché, Brännskadecentrum Akademiska sjukhuset
  • Gun Andersson, Flogsta vårdcentral
  • Emma Ivarsson, Kardiologavdelning 50 F, Akademiska sjukhuset

2016-11-28 kl. 12:00 öppnade årsmötet och omröstningen och du kan nu lägga din röst. Du kan också rösta blankt.

2016-12-04 kl. 24:00 stänger omröstningen och årsmötet är avslutat. Resultatet redovisas på webben några dagar senare.

För att rösta på webben behöver du ha ett konto/inloggning till Vårdförbundets webbplats, vilket mer än 1400 medlemmar redan har.

Mer information om hur du ordnar inloggning finns här.

Har du redan ett konto så loggar du in och klickar sedan på den tegelröda bilden med två händer som kommer upp i rutan med dina tjänster. 

OBSERVERA! Du ska inte anmäla dig på något sätt, deltagande sker genom inloggning och röstning från 28 november till och med 4 december.

Har du frågor om årsmötet skriv till info.uppsala@vardforbundet.se

Utnyttja din rätt att rösta!
/Avdelningsstyrelsen