Enkät om arbetsmiljö och semester

Ambulans och akutsjuksköterskor arbetar med patient i ett akutrum.

Vi har gjort en kort enkät med frågor om hur medlemmarnas arbetsmiljö har varit och era möjligheter till semester.

Målgrupp för enkäten är alla yrkesverksamma medlemmar i Uppsala län.

Du som svarar får vara anonym.

Enkäten är öppen 14 dagar från och med 6 september. Enkäten stängdes 21 september, tack till de 270 som svarat!

Sammanställningen av inkomna svar kommer användas i dialog med arbetsgivare om arbetsmiljön under sommaren och medlemmarnas möjligheter till semester.

Tack för att du tar dig tid! /Avdelningsstyrelsen