En lyckad dag om personcentrerad kommunikation

Chefsmöte om kommunikation

Den 16 maj bjöd avdelningarna Gotland, Södermanland, Uppsala och Stockholm in chefer till en heldag som handlade om Personcentrerad kommunikation, som hölls av Ulrika Antonsson från Sensus som är utbildad kommunikatör och certifierad coach.

Seminariet handlade om hur du som chef eller ledare kan lära känna olika kommunikationsstilar, dess styrkor och utmaningar.

I ett upplägg som varvar teori och praktik jobbade man utifrån skilda scenarios – testade och samtalade kring de olika kommunikationsstilarnas fördelar och nackdelar. Frågor som man lyfte var:

  • Hur gör vi för att anpassa vår kommunikationsstil till personen och situationen?
  • Hur får vi en väl fungerande personcentrerad kommunikationsstil?

Dagen var full av energi där 33 engagerade deltagare fick diskutera samt pröva på olika övningar om olika kommunikationsstilar.