Dialog fortsätter mellan Region Uppsala och fackförbunden

Arbetsgivaren och de båda fackförbunden Vårdförbundet och Kommunal fortsätter nu dialogen för att nå en samsyn gällande frågor om kompetensförsörjning, arbetsmiljö och arbetstid. Ett flertal tillfällen är inbokade de närmsta månaderna för samtal parterna emellan.

– Vi är glada över att kunna fortsätta dialogen med Vårdförbundet och Kommunal. Det viktigaste för oss i detta läge är att fortsätta diskutera frågorna om kompetensförsörjning, arbetstid och att säkerställa en bra arbetsmiljö för alla våra medarbetare, säger HR-direktör Lena Hadad.

Samtalen med Kommunal utgår från den principöverenskommelse som stod klar förra året mellan de båda parterna, som omfattar Kommunals medlemmars arbetstid och arbetsmiljö. Viktiga frågor att diskutera har varit behovet av återhämtning vid skiftarbete och att säkerställa rätt kompetens vid rätt tid.

– Det har varit angeläget att hitta en gemensam lösning för arbetsmiljön för oss och våra medlemmar och vi är nöjda över att samtalen fortsätter, säger Rose-Marie Löfgren, ordförande Kommunals Uppsalasektion.

Dialogen med Vårdförbundet utgår från det centrala avtalet, den huvudöverenskommelse Vårdförbundet tecknade med SKL i december förra året. Intentionen är att nå en samsyn även lokalt. Under tiden gäller det ensidiga arbetsgivarbeslutet om arbetstidsmodeller för sjuksköterskor, kallat Akademiskamodellerna.

– Vårdförbundet ser att ett nytt lokalt kollektivavtal om arbetstider är nödvändigt för att medlemmar på Akademiska Sjukhuset ska orka arbeta ett helt yrkesliv och det är också det vi har fokus på. Genom att skapa hälsosamma arbetstider ser vi hur arbetsmiljön kan förbättras och att medlemmarna får resurser och förutsättningar att utföra ett gott arbete. Vill vi behålla all kompetens som vi idag har behöver vi också satsa, säger Madeleine Grenå, avdelningsordförande Vårdförbundet Uppsala.