Delegationsutbildning under hösten

Illustration med svarta paragraftecken mot ljusblå bakgrund

Du som gick grundutbildning för förtroendevalda i våras, komihåg att anmäla dig till delegationsutbildning nu under hösten!

Du som är förtroendevald på arbetsplats och har gått grundutbildning är välkommen till en utbildningsdag om delegation, förhandlingsordning enligt lagar och avtal samt lokal förhandlingsordning. Utbildningen är 1 dag och ges 14 oktober samt 20 december.

Efter utbildningen har du grundläggande kunskap för att kunna förvalta ett uppdrag i samverkan för Vårdförbundets medlemmar. Du får en skriftlig delegation och utökat mandat.

Ett krav för att få gå utbildningen är att du har gått grundutbildning för förtroendevald.

Utbildningen leds av förbundsombudsman Agneta Wiberg med stöd av styrelseledamot.

Du söker tjänstledigt med lön för fackligt uppdrag, följ rutinerna på din arbetsplats.

Du anmäler dig via "Aktiviteter och utbildningar", sök på Uppsala och Förtroendevald.

Varmt välkommen!

/Avdelningsstyrelsen