Årets stipendiater

Porträtt av två av 2017 års stipendiater, Ann-Sofie Brosché och Caroline Andrén.

2017 års stipendium för C- respektive D-uppsats har delats ut. Bilden visar två av 2017 års stipendiater, Ann-Sofie Brosché och Caroline Andrén.

I år har vi fått in fler ansökningar än någonsin tidigare, vilket vi tycker är väldigt roligt. Prisutdelning har skett dels på examenshögtiden för sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor, dels på styrelsemötet 15 juni.

Pristagare 2017

Från program för biomedicinska analytiker: Caroline Andrén "Induction om HPV-16 Late Gene Expression Through Use of Small Molecule Drugs".

Från programmet för barnmorskor: Ann-Sofie Brosché "Arbetsfördelning och föräldrastress". Medförfattare till uppsatsen är Ulrika Wågström som vid ansökningstillfället inte var medlem i Vårdförbundet.

Från programmet för röntgensjuksköterskor: Daniel Axbåge och Johanna Werner: "Mobil radiologi. Radiologins roll i samhället".

Från programmet för sjuksköterskor: Lilia Zeleskov och Hong Mei: "Patientnära rond – patientens och sjukvårdspersonalens perspektiv".

Vi gratulerar alla pristagare. Prissumman är 5000 kr per uppsats.

/Avdelningsstyrelsen