Årets stipendiater

Närbild på ett stipendiediplom, inramat

Styrelsen har fått in 12 stipendieansökningar under hösten och våren. På styrelsemötet i april beslutades vilka som skulle tilldelas 2016 års stipendium.

Inga ansökningar inkom från biomedicinska analytiker, så stipendium har tilldelats tre medlemmar.

Linda Hallgren, barnmorska, tilldelas stipendium för uppsatsen "Användning av epiduralanestesi under förlossning".

Emilia Sällbom, röntgensjuksköterska, tilldelas stipendium för uppsatsen "Lungembolidiagnostik. Datortomografi versus skintigrafi."

Ronja Rydén, sjuksköterska, tilldelas stipendium för uppsatsen "Vaken på operationsbordet. Patienters upplevelser av operationspersonalens bemötande under operationer utförda i regional anestesi."

Styrelsen vill tacka alla som ansökt, samt gratulera samtliga stipendiater. Priset består av 5000 kr, ett diplom och blommor.

Mer information om vårt stipendium och hur du kan ansökan till 2017 års utdelning kan du läsa om här.