Vågar arbetsgivare teckna hälsosamma arbetstidsavtal?

I flera år har Stockholms sjukvård haft mer eller mindre av en ”sommarsituation” året runt, där sommaren har varit extra kritisk. Den här sommaren är tyvärr inget undantag. Arbetsgivare lappar och lagar, men nu kräver vi att arbetsgivarna är modiga nog att satsa på långsiktiga lösningar.

Vårdförbundet kräver tid för vila och återhämtning. Just nu driver vi frågan om nattarbete hårt. Oavsett anställningsform dag, blandad dag och natt eller enbart natt, så ska det i varje nattpass ingå vila och återhämtning. Vårdförbundets yrkande är att arbetstiden för nattpass minst uppvärderas motsvarande 1.4 per arbetad timme. Som ett exempel skulle ett nattpass på 10 timmar i praktiken innebära att du fullgjort motsvarande 14 timmars arbete. Därmed blir återhämtningen såväl längre som bättre. Utöver detta yrkar Vårdförbundet även på att Ob-tillägg ska ersättas med ett procentpåslag på lönen.

Vi har begärt lokala förhandlingar, vilka inleddes nyligen och kommer att pågå under hösten. Det ger oss och arbetsgivaren möjlighet att föra dialog om vad som är bäst för framtiden och hur mycket lokal anpassning som faktiskt krävs för individens rätt till vila och återhämtning. Parallellt förs samtal med SKL:s politiker. Inga lokala kollektivavtal kommer att sägas upp förrän vi träffat ett nytt avtal med bättre villkor.

Tillbaka till sommaren. Den inleddes med ett stort underskott av framför allt sjuksköterskor, men även av barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Det har varit en tuff sommar på många håll. Luckor i scheman, övertid och dubbla arbetspass hör till vardagen. Detta på bekostnad av patientsäkerheten och vår hälsa. Stängda vårdplatser gör att patienterna inte kan flytta vidare. De måste då vara kvar på exempelvis akuten. Mammor får stanna på förlossningen eller åka hem tidigare för att det inte finns BB-platser. Färdigbehandlade patienter i slutenvården blir kvar på sjukhusen när kommunerna eller geriatriken inte har platser. Oacceptabelt! Det finns överhängande risker att vårdplatser som under sommaren varit stängda inte kommer att kunna öppnas under hösten, då fler sagt upp sig och rekryteringsläget är svårt. En ond cirkel som måste brytas

Vårdförbundets förslag för nattarbete ser vi som en del i hur arbetsgivaren kan lyckas med kompetensförsörjningen på lång sikt. Redan på kort sikt kan det ge fördelar så som en stabil medarbetargrupp, tid för utvecklings- och förbättringsarbete, mindre användning av bemanningsföretag, mindre kostnader för inskolning av nya medarbetare och förmodligen en väldigt mycket större dos glädje och lust! Att ha nöjda medarbetare måste vara en av arbetsgivarens huvuduppgift och borde rimligtvis ligga i arbetsgivarens egenintresse. 

En god hälsosam arbetsmiljö  och att orka ett helt yrkesliv ska vara en självklarhet för alla! Vi vet alltför väl att det inte ser ut så idag. Hur kan vi hjälpas åt med detta? Har du en förtroendevald på din arbetsplats eller vill du som medlem få till en förändring?  En självklarhet är att ni skrivit avvikelser. Finns inga avvikelser skrivna så finns tyvärr inte problemen. Är problemen stora ska ni inte tveka att kontakta IVO – Inspektionen för vård och omsorg. Vill du ha råd och stöd gällande arbetsmiljön så finns Vårdförbundet för dig.

Våren 2016 är nästa avtalsrörelse. Då hoppas vi på att ha tecknat ett antal lokala avtal som visar vägen mot hälsosamma arbetstider. Vi har inte råd med ständig sommar i vården. 


Eva Nowak
Ordförande avdelning Stockholm