Södra BB - kvinnoklinikens Seven eleven

Södra BB är en lågriskenhet och den enda enhet inom förlossningsvården i Sverige där kvinnorna är garanterade ett kontinuerligt stöd av en barnmorska under förlossningen och där mödra-, förlossnings- och eftervård integreras.

Forskningen visar att när vården organiseras så, blir förlossningsutfallet och upplevelsen bättre. Det är också den enhet, även om den inte är barnmorskestyrd, där barnmorskan i praktiken tar ett större ansvar för vården eftersom här vårdas friska kvinnor med normal graviditet och förväntad normal förlossning och detta har barnmorskan självständigt ansvar för.

Tyvärr används Södra BB som jourbutik och personalpool av ledningen för kvinnokliniken på Södersjukhuset. Man plockar ut de resurser härifrån som man anser sig behöva till andra delar av kliniken. Sedan över ett år tillbaka har Södra BB tvingats ändra sina kriterier för eftervård och tar dagligen emot flera familjer efter en komplicerad förlossning. Konsekvensen av det är en tung eftervård och minskade möjligheter att ta emot kvinnor för förlossning. Under sommaren har möjligheten att föda på Södra BB minskats ytterligare då vi systematiskt fått dra ner på vår verksamhet och barnmorskorna istället har använts för att täcka upp där det fattats barnmorskor på andra avdelningar. Det här har gjort att många av kollegorna har känt sig tvingade att vara på arbetsplatser där de inte känner sig trygga, och där de inte fått någon introduktion alls.

Det hela kulminerade en vecka då kvinnoklinikens ledning beslutade att stänga Södra BB:s förlossningsverksamhet helt eftersom personalläget på övriga kliniken var extra ansträngt. Det som gör mig så ledsen är att se hur denna avdelning nöts sönder av alla krav utifrån. Den avdelning som ger en fantastisk vård, där barnmorskorna trivs och dit kvinnorna står i kö för att få komma. Det är också den enhet som alla politiska partier i landstinget har uttalat sitt stöd för och där det finns ett oerhört stort engagemang i barnmorskegruppen.

Vi behöver få vår verksamhet fredad. Det behövs också fler barnmorskor på de vanliga förlossningsavdelningarna för att där kunna ge en trygg och säker vård. Det är oerhört viktigt att de pengar regeringen avsatt till barnmorskor och förlossningsvården används till detta.


Elisabet Ulén