Akuten – den nya vårdavdelningen?

Arbetssituationen denna sommar har varit tuff, låg bemanning på både sjuksköterskor och undersköterskor, vilket gör att varje enskild sjuksköterska kan ansvara för många svårt sjuka patienter.

Vissa arbetspass kan en sjuksköterska ha hand om 15-20 patienter åt gången. Det har varit väldigt ont om vårdplatser vilket medför att vi haft kvar svårt sjuka patienter i 10-24 timmar i väntan på vårdplats. Detta medför att vi har bedrivit avdelningsarbete på akutmottagningen. På akuten saknas rätta förutsättningarna att dela mängder mediciner då dessa inte finns på akuten. Att dela ut frukost, lunch och middag medför också extraarbete då maten hämtas från en annan avdelning. Omvårdnadsbehovet ökar markant för dessa patienter och tiden och resursen att hjälpa patienterna med detta saknas. Patienter som vistas länge på akuten behöver även få tillgång till bättre sängar, vilket gör att det i våra korridorer står ett flertal avdelningssängar. Det blir trångt och utrymningsvägarna är inte optimala.

Jag och mina kollegor har under flertal arbetspass inte fått våra raster (30 min), trots att vi har flera pass som är 10 timmar långa. Utan rast blir vi trötta och risken för att vi gör fel ökar.

Arbetsmiljön måste bli bättre och detta genom att anställa sjuksköterskor så att vi har rätt antal sjuksköterskor per arbetspass. I våras och under sommaren har det varit extremt många luckor i våra scheman. Detta leder till att vi ständigt blir tillfrågande om vi kan stanna och/eller ta extrapass och/eller arbeta heldagar. Jag önskar att politikerna och sjukhusledningen tar denna problematik på allvar och inte bara pratar bort det i alla intervjuer. De måste våga inse att vi har problem och att patientsäkerheten är hotad. Jag vill att vi sjuksköterskor får den lön som vi är värda. Ett fel från en sjuksköterska kan ge otroliga konsekvenser för en patient. Människors liv vilar i våra händer.

Klinikledningen måste börja värna om att behålla kompetensen på akuten och avdelningarna. En sjuksköterska med flera års erfarenhet går inte att jämföra med någon som är nyexaminerad. Vem skall vara stöd och utbilda de nya sjuksköterskorna som anställs om alla med erfarenhet slutar?

Vad jag kan göra för att förändra situationen/förutsättningarna på min arbetsplats är att jag engagerar mig fackligt, sitter med i klinikens samverkan. I våras skrev jag ett brev till landstingsdirektören angående vår sommarsituation med låg bemanning. Vi måste våga prata högt om att patientsäkerheten är hotad och att det bara är en tidsfråga innan det händer något allvarligt. Vi behöver våga sätta ner foten och säga nej till att täcka upp luckor i schemat när personal saknas och fortsätta skriva avvikelser när vi anser att patientsäkerheten är hotad.

 

Madeleine Arpell Leg Ssk
Förtroendevald Vårdförbundet
Akutmottagningen Karolinska Solna