Sommarkaos och arbetstidsavtal

Tecknad bild på en kvinna och en man som stående i en klocka

Vårdförbundet kräver tid för vila och återhämtning. Just nu driver vi frågan om nattarbete hårt. Oavsett anställningsform dag, blandad dag och natt eller enbart natt, så ska det i varje nattpass ingå vila och återhämtning.

Vågar arbetsgivare teckna hälsosamma arbetstidsavtal?

I flera år har Stockholms sjukvård haft mer eller mindre av en ”sommarsituation” året runt, där sommaren har varit extra kritisk. Den här sommaren är tyvärr inget undantag.
Läs hela artikeln

Södra BB - kvinnoklinikens Seven eleven

Södra BB är en lågriskenhet och den enda enhet inom förlossningsvården i Sverige där kvinnorna är garanterade ett kontinuerligt stöd av en barnmorska under förlossningen och där mödra-, förlossnings- och eftervård integreras.
Läs hela artikeln

Akuten – den nya vårdavdelningen?

Arbetssituationen denna sommar har varit tuff, låg bemanning på både sjuksköterskor och undersköterskor, vilket gör att varje enskild sjuksköterska kan ansvara för många svårt sjuka patienter.
Läs hela artikeln

Gammal i yrket, ny på avdelningen

Som sjuksköterska har du en central och tydlig roll inom äldreboendet. Man har skyldigheter inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen (HSL), men även socialtjänstlagen (SOL).
Läs hela artikeln

Privat arbetsgivare. Behövs facket då?

Stockholm är den del i landet som har allra störst andel privata vårdgivare. Närmare en tredjedel av hälso- och sjukvården i Stockholm bedrivs i privat regi.
Läs hela artikeln