Verksamhetschef i primärvården, en utmaning

Att vara verksamhetschef i primärvården är utmanande, men ger möjlighet att utveckla verksamheten och leder till egen utveckling! Det ställs många krav på en som kan vara både roliga och svåra. Kraven kommer från både ledningen inom SLL och från mina medarbetare. Samtidigt ger det stora möjligheter till att samverka och kräver ett gott samarbete för att tillsammans utveckla och utforma verksamheten.

Jag fick tjänsten som verksamhetschef den 1 februari i år på Jordbro vårdcentral som är en landstingsdriven vårdcentral som ligger i ett område med mångkulturell befolkning. Jag har lång erfarenhet som distriktssköterska och har en medicine doktorsexamen från Karolinska Institutet. Många av mina chefskollegor är sjuksköterskor med lång erfarenhet inom olika vårdområden och det är roligt att så många chefer inom primärvården är kvinnor och att de har utbildat sig vidare och skaffat sig en högre akademiska nivå.

Det gäller att kunna hantera en komplex arbetsvardag i en föränderlig organisation med ständigt nya uppdrag från politikerna. Ofta kommer det nya bud med kort varsel när det gäller ersättningar för diverse vårdutbud. Eller hur det ska registreras i patientens journal eller i kassan för att kunna få rätt ersättning. Om vi inte registrera rätt eller glömmer bort ett besök tappar vi mycket pengar. Nya uppdrag som kommer innebär stora utmaningar och jag behöver alltid vara steget före i allt nytt som införs. Allt för att kunna informera och engagera mina medarbetare om vad som kommer att ske inom primärvården.

Det gäller också att hitta balans mellan arbete och fritid, att tidigt uppmärksamma personal som sviktar och inte mår bra. Att vara lyhörd för personalens behov är viktigt och ta reda på orsaken, om det är arbetsrelaterat eller av privat karaktär. Det är viktigt att alla medarbetare har möjligheter att utvecklas inom sina områden och att vi uppnår ett bra arbetsklimat. Det kan vi inte göra om inte alla strävar åt samma mål och har fokus på att ge bra vård.

Medarbetarna och jag tillbringar mycket av vår vakna tid tillsammans på vårdcentralen. Det är oundvikligt att det ibland inträffar händelser/meningsutbyten mellan olika personalkategorier som vi behöver ventilera kring och ibland är det patienter som är krävande. Vid vissa svåra situationer behöver jag tillkalla personalhandläggaren som stöd. Chefskapet innebär att våga ta svåra beslut kring en arbetstagare som inte fungerar och då är personalhandläggaren bra att konsultera. Att vara chef innebär att vara fullt medveten om att det medför ett slags utanförskap från arbetsgemenskapen när svåra beslut behöver tas. Du är ensam i beslutet, men det är också något du måste lära dig att förhålla dig till. En annan utmaning är att nyrekrytera personal, att inte bara gå på fina referenser, utan ha magkänsla för om personen som du har framför dig kan vara lämplig att arbeta hos oss.

Jag har inte ångrat mitt val att gå från enhetschef till att axla verksamhetschefsrollen eftersom det innebär stora möjligheter att påverka på olika sätt, samt inom olika sammanhang.

Forskning är ett annat område som ligger mig varmt om hjärtat. Förutom mig har vi flera disputerade medarbetare hos oss. Eftersom jag själv har bedrivit forskning är det viktigt att vi knyter ny forskning till oss på olika sätt, antigen genom egna projekt eller att andra forskare utanför får komma till oss.

Elisabeth Bos