Vår yrkesvardag ser olika ut men våra insatser gör alltid skillnad!

I Vårdförbundet är vi fyra yrkesgrupper, sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

En del av oss arbetar inom landstinget, andra i kommun ytterligare andra i privat sektor och statlig sektor. Vissa av oss befinner oss på arbetsplatser där vi är ensamma om vår yrkesroll, andra där det finns en uppsjö av kollegor som gör samma sak som vi själva. En del arbetar med förebyggande hälsoarbete, en del i slutskedet av livet, ytterligare andra arbetar i team medan en del har ett ensamt arbete där de möter ett fåtal kollegor då och då.

Nu vill vi ta chansen att spegla bredden av våra yrkesgrupper. Vi hoppas att du kommer att uppskatta att läsa om dina yrkeskollegors vardag. I nyhetsbrev längre fram kommer du få chansen att läsa om ytterligare andra kollegor yrkesliv. 

Vård kan bedrivas på många olika sätt och utmaningarna för att bedriva en god och säker vård ser olika ut. Människor behöver inte enbart vård, primär, akut, eller i livets slutskede, utan även omsorg och hälsoförebyggande åtgärder. Låt dig inspireras av de fyra medlemmar som beskriver hur deras arbetsdag kan se ut. Den här gången möter vi en verksamhetschef, en skolsköterska, en biomedicinsk analytiker och en sjuksköterska som arbetar med hemlösa.

Vårdförbundet har inga kopplingar till något politiskt parti. Vi är en idéburen politisk organisation. Det betyder att vi tar ställning i olika frågor, vi har visioner och idéer som vi vill sprida. Vi arbetar för att påverka makthavare att fatta beslut som gynnar en god vård. Vårdförbundet driver professionernas utveckling i vården och samhället. Vi påverkar utbildningarna och kompetensbeskrivningar men även samhället i stort för att skapa resurser för forskning och utveckling inom våra kunskapsområden. Vi arbetar för att det ska finnas utrymme i arbetet både för att själv forska och utveckla, men också för att vi ska få ta del av den forskning och utveckling som genomförs.  Ett område som utvecklats är våra yrkesetiska koder. Håll dig uppdaterad på vad som händer inom din profession genom vår webb, Vårdfokus, trycksaker, samtal och fysiska möten. 

Är du förresten nyfiken på hur resultatet ser ut från sommarenkäten som vi skickade ut med förra nyhetsbrevet? Du kan nu ta del av resultatet. Jag vill tacka dig som besvarade vår sommarenkät. Svaren använder vi oss nu av i samtal med politiker och tjänstemän inom Stockholms län. 

Eva Nowak
Ordförande avdelning Stockholm