Sommarenkäten, nu är resultatet här!

Tack till alla er som besvarade enkäten. Enkäten besvarades av 256 medlemmar. 62 % arbetade enbart dag, 26 % blandat dag och natt och 12 % enbart natt.

Frågan Har du beordrats till övertidspass? besvarade så här: hela 81 % nej, 15 % ja 1-4 gånger, 2 % ja 5-9 gånger, 1 % ja 10 eller fler gånger. 1 % bortfall. En reflektion är att medlemmar ofta ställer upp frivilligt vilket gör att beordran inte behövs.

Frågan Anser du att du haft möjlighet till återhämtningen mellan dina arbetspass? besvarades enligt följande: 52 % svarade ja till viss del, 32 % ja i stor utsträckning och 16 % inte alls. Slår vi ihop till viss del och inte alls är denna siffra hög, hela 68 %! Detta kan naturligtvis leda till sjukskrivningar som gör att fler behöver täcka luckor då kolleger är sjukskrivna.

Frågan Bedömer du att bemanningen varit god och tillräcklig ur patientsäkerhetssynpunkt? besvaras så här: 45 % Ja men bara delar av sommaren, 31 % nej inte någon del av sommaren och 23 % ja hela sommaren. 1 % bortfall. Slår vi ihop ja delar av sommaren och nej inte någon del av sommaren blir siffran hela 76 %!  Att bemanningen i den stora utsträckning varit otillräcklig, så att patientsäkerheten äventyras, är inte en hälsosam vårdmiljö varken för patienter eller medlemmar!

Svaren använder vi oss nu av i samtal med politiker och tjänstemän inom Stockholms län. 

Eva Nowak
Ordförande avdelning Stockholm

Sammanställningen av sommarenkäten!