En skolsköterskas vardag

Vaknar på morgonen och känner mig mosig, svider i näsan och halsen känns skrovlig. Men jag vet att tolv förväntansfulla 11-åriga tjejer väntar på mens/pubertetsprat 09.30. Tar två Alvedon till frukostyoughurten också är jag iväg till skolan.

Anländer till jobbet:
• Åtta mail att läsa och svara på.
• Två kallelser till Elevhälsokonferens att skriva. Leta upp adresser då datajournalerna ännu inte kommit igång efter huvudmannabyte från TioHundra till kommun.
• 09.20 dörrklockan ringer. Elev från särskolan årskurs 9 vill prata. Osams med klasskompis. Får en tid senare då tjejerna från årskurs 5 är på ingång. De är fjorton stycken då två var sjuka från den andra 5:ans klass.
• Fullt i mitt rum! Många händer i luften med frågor. En flicka ser blek ut och säger: jag mår inte så bra. Hinner precis fram innan hon svimmar där hon sitter på britsen. Klasskompisar blir rädda och gråter. Åter i ordning efter 5-10 minuter så lektionen kan fortsätta. Flickan piggar på sig och är med.
• När flickorna går kommer eleven från särskolan för samtal. Klart 11.00.
• Måste hinna äta innan 11.30 då mottagningstiden börjar. Ska just gå ut genom dörren då två elever från särskolans årskurs 9 kommer och är upprörda över ett dilemma.
• 11.15 full fart till lunchrestaurangen för att hinna äta. Trevliga samtal med årskurs 2:or.
• Öppen mottagning 11.30–12.30. Tretton elever med krämpor av olika karaktär. På slutet kommer fyra årskurs 6 flickor som vill fråga om Gardasilvaccination som skall erbjudas i höst.
• Ringer mamman till flickan som svimmade.
• 12.30 ringer BUP om SIP-möte (samordnad individuell plan). Ringer föräldrar om SIP-möte.
• 13.00 rektorn kommer med årskurs 2 gosse som inte vill gå in på idrottslektion på grund av att mamman lagt ner fel tröja i gymnastikpåsen. Lite tröst till honom och sedan följer jag honom till fritids.
• 13.30 idrott lärare, rektor, speciallärare och jag har ett spontant möte angående eleven som jag följt till fritids. Vad kan vi göra för eleven som är mer utanför sig själv än i sig själv!
• 14.00 lite kaffe. Våra förskolepedagoger fikar samtidigt. Allmänt prat om barn och bemötande av barn med svårigheter.
• 14.30 återrapportering till årskurs 5 lärare angående pubertetspratet.
• 15.00 slutar för dagen men blir uppehållen av lärare som vill prata om elev.
• 15.20 lämnar skolan efter ännu en dag med underbara elever och världens bästa arbete som dock sällan blir som man planerat.

Hälsningar,
Gunneli  Lundqvist
Skolsköterska Grindskolan