En legitimerad biomedicinsk analytikers dag på närlab

Klockan är åtta och än så länge cirka tio patienter i väntrummet.

Första patienten ropas in. ”Nr 79”. ”Hej och välkommen in! Här går bra att hänga ifrån sig ytterkläderna och sen ska du få sitta ner i provtagningsstolen, här. Får jag besvära om en legitimation? Tack!” Tar upp patientens elektroniska remiss i datorn, där finns många sådana remisser på denna patient och jag frågar lite om hen vet om vilken läkare som skickat hen för provtagning. Vi kommer överens om att det är två olika läkare som vill ha provsvar så jag tar ut etiketter för detta.  Efter vederbörliga förberedelser venpunkterar jag patienten och fyller rören med blod. Proverna får nu stå och vila en stund innan jag centrifugerar vissa av dem inför transport till centrallab.

Nästa patient som ska ta prov har en medicin som heter Waran och som verkar mot blodproppar. Hen provtas regelbundet för analys av PK. Detta prov tar man kapillärt, ett stick i fingret, för att lite senare analyseras av biomedicinsk analytiker på närlab.

En liten 5-åring som ska ta venösa prover, prov i armvecket, kommer in och är jätteledsen och upprörd ”VILL INTE HA SPRUTA!” Hen får sitta ner i mammas knä och vi försöker avleda och prata om andra
saker och så småningom slappnar hen av och vi får titta på armvecket och känna lite också. Vi kommer överens om att mamma får sätta på ett bedövningsplåster i morgon, så huden somnar precis där vi ska ta provet och då kommer det inte göra ont alls.

Så flyter det på ett tag. Vid 10-tiden kommer första patienten med ”röd lapp”, det betyder förtur för direktanalys som sedan svaras ut till beställande läkare som omgående kan besluta om t.ex. antibiotika ska sättas in eller inte. Nu dyker fler patienter med röda lappar upp och det suckas lite i ”vanliga kön”. Samtidigt kommer en läkare in för att fråga om något och en patient vill komma och lämna in ett urinprov. En annan vill ha en burk för bajsprov, hen ber jag ta en kölapp och sitta ner en stund så vi kan ta reda på mer exakt vilket/vilka faecesprov som läkaren ordinerat. Detta så att vi kan lämna ut rätt provtagningsmaterial och rätta provtagningsanvisningar. Senare visar det sig att patienten även ska ta blodprov.

Nu är det dags att skicka första transportlådan med prover till centrallab. Varje prov som följer med i lådan registreras med hjälp av en skanner. På så vis vet vi vad som skickats iväg i den och man kan spåra varje prov. Analyserar dagens skörd av PK och svaren lämnas ut till respektive läkare som gör en ordination för tablettdosering en tid framåt och fastställer när patienten ska komma för nästa kontroll. Efter lunch kommer en patient som just varit inne hos läkaren och vill ta sina prover direkt. I detta fall visar det sig vara fasteprover och en analyskomponent är dygnsberoende och behöver tas före klockan 10:00 på förmiddagen. Så jag informerar om detta och hur länge man ska fasta före provtagningen.

Senare kommer en patient som jag inte kan hitta någon remiss på i datorn och hen har heller ingen pappersremiss med sig. Hen säger att dem ringt från sjukhuset och sagt att hen skulle komma upp idag för att ta prover. Jag får veta vilket sjukhus och vilken mottagning så jag provar att ringa tjänstesamtal dit. Efter att blivit kopplad till rätt ställe får jag kontakt med en sjuksköterska som läser i patientjournalen vilka prover som ska tas, hen kan lägga in en remiss till patienten elektroniskt och jag kan få upp den i mitt labbsystem inom någon minut så kan jag provta patienten.

Annica Selin
Leg. Biomedicinsk analytiker

PS. Karolinska Universitets laboratorier, så kallade närlab, innebär kvalificerad labservice nära patienten. Vi ingår i vad som kallas LNP= Laboratorier för närvård och preanalys och vi finns vanligtvis inne på en Vårdcentral som vi samarbetar med.