Medlemsaktivism inom ambulansen gör skillnad

Under 2014 skapades en grupp av sjuksköterskor inom ambulanssjukvården för att se om en förbättring av vår verksamhet kunde ske. Några förebilder fanns ju redan, så som grupperna Inte under 24 000 och barnmorskeupproret.

Hur är det då att delta i en grupp som bygger på medlemsaktivism?

Först och främst gäller att skapa en bild av vad man vill få ut av sitt engagemang. Vi upptäckte att till skillnad från t.ex. Inte under 24 000-gruppen var vår verksamhet mer splittrad och det var svårt att enkelt skapa några enkla tydliga punkter som i grunden skulle lösa allt. Detta tillsammans med att deltagarna jobbar mycket oregelbundet gör att det finns hyfsat stora utmaningar.

Det vi har på pluskontot är ett stort engagemang hos i princip alla som jobbar inom verksamheten. Från samhället finns också ett stort intresse för ambulansen vilket det ju gäller att ta vara på. Alla vill ju veta att en ambulans finns när behovet uppstår.

Arbetet har gett både ökad kunskap, energi och en känsla av att vi faktiskt gör skillnad genom att nå ut till både politiker, media och de sjuksköterskor som tidigare inte varit medlemmar i Vårdförbundet.

Vi upplever att våra idéer och åsikter börjar få effekt och ambulanssjukvården förekommer allt oftare i debatten och man har börjat se oss som en viktig första aktör inom sjukvården och inte bara en transportresurs.

Jörgen Ekström