Ditt engagemang är viktigt

Bild på mötesdeltagare som räcker upp handen med Eva Nowak och Sineva Ribeiro i bakgrunden stående på scen

I det här nyhetsbrevet beskriver röntgensjuksköterskegruppen sitt engagemang och likaså ambulanssjuksköterskegruppen. Vårdförbundet stödjer grupperna och erbjuder alltifrån kunskap, stöd att formulera budskap och skapa kommunikationsstrategier, nätverk och ekonomiska resurser till att låna ut våra lokaler för möten, stå för något ätbart eller hjälp med att ordna olika aktiviteter som exempelvis manifestationer. Med vårt stöd kan du som driven medlem åstadkomma mycket!

Engagemang hos medlemmar är vad Vårdförbundet handlar om

I avdelning Stockholm har vi flera aktiva grupper av medlemmar och förtroendevalda som träffas regelbundet för att de vill driva frågor om villkor och yrket. De vill åstadkomma förändringar.
Läs hela artikeln

Medlemsaktivism inom ambulansen gör skillnad

Under 2014 skapades en grupp av sjuksköterskor inom ambulanssjukvården för att se om en förbättring av vår verksamhet kunde ske. Några förebilder fanns ju redan, så som grupperna Inte under 24 000 och barnmorskeupproret.
Läs hela artikeln

Röntgensjuksköterskegruppen: vi behöver lyftas fram och värderas rätt

Allt började i samband med årets lönerevision. Karolinska Universitetssjukhuset tillät knappt några löneökningar och vi röntgensjuksköterskor kände att vi fått nog.
Läs hela artikeln

Vad tyckte medlemmar om årsmötet?

Vi ställde några frågor till fyra medlemmar som var på plats på Münchenbryggeriet den 13 oktober.
Läs hela artikeln

Vilka blev valda på årsmötet?

Webbvalsresultatet presenterades på årsmötet den 13 oktober 2015. Två styrelseledamöter och kongressombud såväl ordinarie och ersättare är nu valda!
Läs hela artikeln

När arbetsgivaren vill förändra din arbetssituation

Jag tror det är rätt allmänt känt att när arbetsgivaren ska göra förändringar i verksamheten har de en förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna.
Läs hela artikeln