Stå upp för det du gör och våga prata lön

Jag heter Dennis Wesström och är 25 år. Jag har nu arbetat som röntgensjuksköterska på BDC på Södersjukhuset i 2,5 år.

Nu börjar det närma sig lönesamtal så jag tänkte nämna lite om mina strategier inför det. Först och främst så ska man sköta sitt arbete bra, men också visa framfötterna. Genom att jobba på bra och visa för sin chef vilka uppgifter man har tagit på sig under året och hur dessa har fallit ut. Med det menar jag att du på lönesamtalet står upp för det du gör och har gjort under året och vågar stå upp för ditt utförda arbete.

Sen är mitt tips att våga prata lön med kollegor. På detta sätt skapas ett öppet klimat gällande lön. Under mina första år har jag haft en bra löneutveckling, men är nu rädd att den ska bromsas in. Jag önskar att det i framtiden inte kommer vara så att man måste byta arbetsplats för att få upp sin lön, utan att chef/arbetsgivare ska betala sina anställda den lön de är värda. 

Hälsningar,


Dennis Wesström