Min kompetens och utveckling i det dagliga arbetet är nyckeln

Jag heter Carina och är utbildad barnsjuksköterska och barnmorska.

Mitt första arbete var som undersköterska i primärvården 1985. Jag läste sedan vidare och arbetade under många år som neonatalsjuksköterska på Danderyd. Idag arbetar jag som barnmorska på BB Sophia. Jag är gift och har fem egna barn samt en hund.

Min strategi för att få upp lönen är att bidra med min kompetens och erfarenhet i det dagliga arbetet. Och att dela med mig av denna till mina kollegor samt att bidra till ett gott arbetsklimat. För mig är det också viktigt att erfarenheten inte sätter stopp för nytänkande och utveckling. Jag arbetar mot de mål som finns i verksamheten och fortsätter att utveckla mig själv. Genom att ha ett specifikt ansvarsområde så kan jag också påverka min lön. Jag har tagit på mig ansvaret som koordinator på min arbetsplats och så ansvarar jag för läkemedel och läkemedelshantering.

Då verksamheten är relativt ny och unik i sitt slag så finns det som jag ser det goda möjligheter till löneutveckling i framtiden.

Inför lönesamtalet är det bra att kunna besvara frågan om vad man har bidragit med för att uppnå verksamhetens mål och dess utveckling. Ett tips är att titta på vad som togs upp på det föregående samtalet och ställa frågan: vad kan jag göra för att öka min lön? Fortsätt att utveckla dig själv och sätt upp nya mål som gynnar verksamheten.

Hälsningar,


Carina Kjellberg