Löneutveckling kopplat till specialistkompetens och viljan att ta ansvar

Jag är 49 år och jobbar med svampar och parasiter på mikrobiologen på Karolinska i Solna.

Jag tog min examen från Vårdhögskolan för 26 år sedan, med inriktning mikrobiologi och började direkt arbeta på den mykologiska avdelningen på Stockholms läns Landstings Mikrobiologiska Centrallaboratorium, SMCL. Jag har sen, under kortare perioder, arbetat med virologi och bakteriologi samt några år inom läkemedelsindustrin med mikrobiologisk riskbedömning av arbete i renhetsklassade lokaler. Sedan 15 år är jag tillbaka med de svampar som jag började med och tidigt lärde mig att tycka så mycket om.

Jag har fått förmånen att jobba länge inom ett område som jag verkligen brinner för och som jag tycker är kul och har därigenom skapat mig en specialistkompetens. Dessutom har jag nosat på andra områden, som bakteriologi och virologi, samt jobbat på vår gemensamma kundtjänst vilket gett mig en inblick i hela mikrobiologen.  Omhändertagandet av studenter är ett annat område som jag är delaktig i. Sedan ett år tillbaka jobbar jag också med kvalitetsfrågor på mikrobiologen. Det har troligtvis påverkat min löneutveckling att jag har specialistkompetens med metodansvar samt att jag engagerat mig i klinikövergripande arbetsuppgifter som kundtjänst och kvalitet. Att ha ansvar är för mig utvecklande och det har blivit enklare med den erfarenhet som kommer med åren.

Det vi gör på mikrobiologen är viktigt och jag känner att jag gör nytta varje dag. Många av de diagnoser som ställs av läkare görs med hjälp av analyser som utförts av en Biomedicinsk analytiker. Ofta när jag har kontakt med vården, för att till exempel rapportera ett resultat, märker jag att de uppskattar det vi gör på lab. På laboratoriet arbetar idag flera olika yrkeskategorier än tidigare och jag tycker det är roligt och viktigt att vi kan samarbeta mellan professionerna och dra nytta av varandras kunskaper.

Som strategi för en god löneutveckling är jag övertygad om att en positiv inställning till arbetet samt en vilja att utvecklas och ta ansvar är viktiga ingredienser. Dessutom blir det ju så mycket roligare att arbeta. Ett problem för oss, inom landstinget, är att vi ofta får höra att det inte finns så mycket pengar att fördela vid lönerevisioner. Det gör att våra ansträngningar inte alltid belönas, vilket kan kännas hopplöst.  Vi är en stolt yrkeskår som borde vara synligare. Våra löner motsvarar inte ansvaret som vi har. Det är viktigt att vår yrkeskår har en bra löneutveckling för att höja statusen på vårt yrke och på så sätt locka till oss nya motiverade studenter till Biomedicinska analytiker-utbildningen. Det är viktigt att vi förmedlar till våra studenter, som gör sin praktik hos oss, att vi är stolta över det vi gör och att vårt arbete kan vara livsavgörande för våra patienter. Min egen löneutveckling är viktig för att jag ska få bekräftat att jag gör ett bra jobb och att jag också blir motiverad att driva min karriär framåt.

Hälsningar,


Christine Stenström