Kampen för hälsosamma arbetstider och rätt värdering av din lön!

I slutet av året kom Vårdförbundet överens med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, om att hitta centrala överenskommelser om hälsosamma arbetstider, men som tillåter lokala avvikelser. I dagsläget har vi inget färdigt avtal men vi har en överenskommelse.

Nu behöver vi alla kavla upp ärmarna och visa på att de arbetstidsavtal vi har idag inte kan lösa dagens och morgondagens problem med bemanningen. Det är slut på att lappa och laga, vi behöver långsiktiga och hållbara arbetstider med vila och återhämtning.

Kampen fortsätter och vi behöver tillsammans nära arbetsplatsen hos den enskilda arbetsgivaren och med Stockholms läns landsting, lägga i en växel till, i arbetet med hur vi skapar bra arbetstidsavtal som ger vila och återhämtning. Vi ser redan idag att chefer vill få till förändringar eftersom de har svårt att behålla och rekrytera nya medarbetare. De förändringar som idag diskuteras eller genomförs rör just att få till stånd hälsosamma arbetstider. Det visar att chefer vill satsa på hållbara lösningar som leder till att medarbetare stannar kvar i verksamheten. Ett exempel där vi lyckats få till stånd ett kollektivavtal är Huddingeakuten.

Efterfrågan av Vårdförbundets yrkesgrupper har ökat och kommer dessutom att öka ännu mer med tanke på hur framtidens hälso- och sjukvård ser ut. Våra professioners kunskap värderas högre idag och medlemmar ställer idag dessutom oftare krav på sin lön utifrån vad de tillför till verksamheten. Detta ger resultat. Under 2014 har löneökningarna i Stockholm varit bland de högsta i landet. Men givet är att vi fortfarande har ett stort arbete att göra för att få rätt värdering av våra kunskaper. Och för att få till lönespridning och bra löneutveckling under hela arbetslivet.

Snart är det dags för ditt kanske viktigaste samtal, lönesamtalet! Vid lönesamtalet har du möjlighet att påverka din lön varje år. Även om arbetsgivaren inte alltid kan möta upp dina lönekrav, sår du frön för framtiden. Men visst är det frustrerande när inte arbetsgivaren möter upp dina lönekrav. Det har jag full förståelse för och så känner givetvis även jag i mitt lönesamtal.

Något jag vill nämna kopplat till lön är att vi är medvetna om att exempelvis arbetsgivare inom Stockholms läns landsting ofta hävdar att du inte har rätt att förhandla din lön på nytt om du byter anställning inom landstinget. Det är arbetsgivarens beslut att agera på detta sätt och vi på Vårdförbundet ställer oss givetvis inte bakom agerandet. Vi anser att arbetsgivaren väljer helt fel väg att gå. Men verkligheten är att många visst förhandlar och får upp sin lön vid byte av jobb och så måste vi se till att det förblir. Stå på er allihopa! Nytt jobb, ny roll, ny lön! Det är vår ställning i frågan.

Din lön ska vara baserad på din kunskap, kompetens och vad du bidrar med på din arbetsplats. Hur mycket är du värd? Bilda dig en egen uppfattning om ditt värde, det är en bra förutsättning för samtalet.

• Reflektera över ditt värde i förhållande till arbetsplatsen behov. Vilka är dina styrkor, erfarenheter, kunskaper, din personliga utveckling och på vilket sätt gör du skillnad?
• Du och din chef har olika roller, vad betyder det? Se till att vara väl förberedd inför samtalet.
• Öva på vad du ska säga.
• Reflektera efteråt över samtalet och gör upp nya strategier för att nå dina mål.

Vi måste våga prata lön. Inte bara om du söker nytt arbete, får ändrade arbetsuppgifter eller när du förvärvar ny kunskap. Vi behöver ständigt prata lön på jobbet, det sätter press på cheferna. Utöver att vi ska prata med varandra behöver vi också få allmänheten att förstå vad våra professioner tillför i vården.

Jag ser fram emot ett år där vi alla fortsätter ställa krav. Lycka till på ditt lönesamtal!

Hälsningar,
Eva Nowak
Ordförande avdelning Stockholm