Förkortad arbetstid med bibehållen lön – ett pilotprojekt

Jag heter Marika Eriksson och arbetar som sjuksköterska på akutmottagningen Karolinska Huddinge. Det är en trevlig arbetsplats med ett flexibelt arbete och en stor personalgrupp.

De senaste åren har vi tråkigt nog haft en stor personalomsättning och ständigt saknat omkring 20-30 sjuksköterskor. Förutom bristen på personal, vilket resulterat i många övertidstimmar, så har vi även haft ett stort inflöde av patienter och samtidigt svårt att få upp patienter till avdelningar på grund av platsbrist. Allt detta har bidragit till en hög arbetsbelastning och en ohållbar arbetssituation. Något som lett till sjukskrivningar och fler uppsägningar.

Arbetssituationen på akuten blev ett återkommande ämne på våra samverkansmöten och förslaget med förkortad arbetstid med bibehållen lön togs fram gemensamt av fackliga representanter och arbetsgivare. Vi har nu inlett pilotprojektet där vi arbetar 32:20 timmar/vecka och hunnit två veckor in i projektet. Även om vi inte kommit så långt så tycker jag att schemat ser mycket luftigare ut än när vi arbetade 38:15 timmar/vecka. Det är fler två- och tredagarsledigheter med möjlighet till återhämtning.

Då projektet innebär att vi arbetar fem av tio helger så täcker vi helgpassen bättre nu. Vi saknar dock fortfarande några sjuksköterskor vilket gör att vi fortfarande har luckor i veckorna. Dessa medför en del övertid. Jag tycker dock att det ser lovande ut. I och med projektet så har vi rekryterat fler och det ser bemanningsmässigt bättre ut idag än vad det gjort på länge. Det är en positiv stämning i personalgruppen och många ger uttryck för bättre återhämtning mellan arbetspassen.

Marika Eriksson
Leg. Sjuksköterska
Fackligt förtroendevald för Vårdförbundet