Förbättringsprojekt på avdelning 23, Södertälje sjukhus

På sjukhuset i stort är arbetsbelastningen hög och på flera avdelningar är arbetsmiljön bristfällig, vilket resulterar i sjukskrivningar och flykt till andra verksamheter.

Jag blev färdig sjuksköterska sommaren 2015 och arbetar idag på Södertälje Sjukhus avdelning 23. Jag lockades till den nya avdelningen mycket på grund av det spännande uppdraget att arbeta fram fungerande arbetsmiljöstrukturer för det nya sjukhuset, men även arbetstidsförkortningen lät lockande.

På sjukhuset i stort är arbetsbelastningen hög och på flera avdelningar är arbetsmiljön bristfällig, vilket resulterar i sjukskrivningar och flykt till andra verksamheter. Avdelning 23 ska försöka arbeta fram strategier för att motverka detta.

En viktig aspekt med projektet är att det är en levande process. Vi har nu varit igång i snart två månader och uppmärksammar dagligen saker som behöver förändras och utvecklas. På en vanlig avdelning finns sällan tid eller ork till att arbeta med förändringsarbeten men på avdelning 23 ska det avsättas tid till just detta.

Dessvärre har avdelningen från öppningsstart varit hårt belastad med svårt sjuka patienter, överbeläggningar och bristande bemanning, vilket lett till att tiden och orken till förändringsarbeten hamnat i skymundan. Vi är flera som upplever att avdelning 23 mer är ett sätt att öppna upp fler vårdplatser än att verkligen vara en projektavdelning för hållbar arbetsmiljö.

Avdelning 23 har dock som jag ser det  tre viktiga komponenter som kan göra projektet möjligt: en engagerad och motiverad personalstyrka, en engagerad, motiverad och inlyssnande chef samt en anställd projektledare.

Jag förväntar mig att vi ska skapa en arbetsmiljö där arbetsuppgifter kan utföras i kontrollerat tempo, utan den dagliga stressen att inte hinna med. Jag förväntar mig mer tid till patienten så att förutsättningar för personcentrerad vård skapas. Jag förväntar mig att sjuksköterskor ska sluta behöva springa omkring som yra höns och istället få möjlighet att arbeta kvalitativt utifrån vår professions kompetensområden.

En stor skillnad för mig är att jag idag åker till arbetet med energi och lust, till skillnad från tidigare arbetsplats där jag åkte till jobbet med en klump i magen...

Daniel Larsson
Leg. Sjuksköterska
Förtroendevald Vårdförbundet