Arbetstidsmodellen på Huddingeakuten, en succé?

Alla chefer på kliniken, fackliga representanter och medarbetare var överens om att vi behövde genomföra en förändring.

Vilken glädje det blev i personalgruppen när vi på APT i november presenterade att vi fått ok från sjukhusledningen att genomföra ett pilotprojekt med en ny arbetstidsmodell. Både vi chefer och medarbetare kände att nu hade vi blivit lyssnade på och nu skulle vi gemensamt vända vår jobbiga situation till något positivt. Efter att informationen gick ut la sig ett lugn över akutmottagningen och uppsägningarna minskade avsevärt. 

Jag som tillsammans med övriga chefer på akutmottagningen/kliniken och medarbetare, fått vara med och jobba fram den här möjligheten heter Caroline Kevin, tillförordnad vårdchef på akutmottagningen sedan oktober 2015. Jag har jobbat som chef på kliniken i cirka 5 år.

På akutmottagningen i Huddinge hade vi haft svårigheter att bemanna i över ett år, men sedan våren 2015 hade situationen varit extra svår med mycket övertid och beordringar, så personalen var trött och utarbetad. Alla chefer på kliniken, fackliga representanter och medarbetare var överens om att vi behövde genomföra en förändring.

Vi behövde få alla som nu var anställda på kliniken att stanna kvar och vi behövde bli en attraktivare arbetsgivare med större möjlighet att rekrytera. Möjligheten till en annan arbetstidsmodell skulle avsevärt förbättra arbetsmiljön och ge möjlighet till återhämtningen. Efter ett tips från fackliga representanter angående den arbetstidsmodell vi nu testar som pilot, kontaktade vi den enhet inom SLL som har arbetat 32,2 h/v med förtätad helgtjänstgöring under flera år. För oss blev det tre olika möjligheter, minskad veckoarbetstid med bibehållen lön: 32,2 h/v med 1 helg av 2, 32,2 h/v 1 helg av 2 med blandad dag/natt+tillägg och 32,2 natt med 1 helg av 2+tillägg.

De förväntningar jag som chef har är att all personal som jobbar kliniskt ska få möjlighet till återhämtning med flera lediga dagar i schemat, minskad sjukfrånvaro, minskad personalomsättning, få en personalgrupp som mår bättre och att vi blir en attraktivare arbetsgivare. Nu har vi inte haft arbetstidsmodellen så lång tid än, men flera medarbetare har uttryckt att deras schema känns mycket luftigare och att de nu har möjlighet att börja träna osv. Vi är inte fullrekryterade än, men vi tycker framtiden ser ljusare ut!

Vänliga hälsningar,

Caroline Kevin
Tillförordnad vårdchef