Arbetstid & Akademisk specialisttjänstgöring (AST)

Tecknad bild på Vårdförbundets fyra yrkesgrupper stående brevid varandra

Runt om i Stockholm pågår just nu mycket diskussioner mellan förtroendevalda och arbetsgivare om hälsosamma arbetstider med tid för vila och återhämtning, framför allt utifrån den arbetsmiljösituation som finns.

Tillsammans skapar vi förändring

Runt om i Stockholm pågår just nu mycket diskussioner mellan förtroendevalda och arbetsgivare om hälsosamma arbetstider med tid för vila och återhämtning, framför allt utifrån den arbetsmiljösituation som finns.
Läs hela artikeln

Arbetstidsmodellen på Huddinge ur två perspektiv

Arbetstidsmodellen på Huddingeakuten, en succé?

Vilken glädje det blev i personalgruppen när vi på APT i november presenterade att vi fått ok från sjukhusledningen att genomföra ett pilotprojekt med en ny arbetstidsmodell.
Läs hela artikeln

Förkortad arbetstid med bibehållen lön – ett pilotprojekt

Arbetssituationen på akuten blev ett återkommande ämne på våra samverkansmöten och förslaget med förkortad arbetstid med bibehållen lön togs fram gemensamt av fackliga representanter och arbetsgivare.
Läs hela artikeln

Förbättringsprojekt på avdelning 23, Södertälje sjukhus

Jag lockades till den nya avdelningen mycket på grund av det spännande uppdraget att arbeta fram fungerande arbetsmiljöstrukturer för det nya sjukhuset, men även arbetstidsförkortningen lät lockande.
Läs hela artikeln

Betald specialistutbildning på neonatalen

Jag arbetar som specialistsjuksköterska på neonatalverksamheten på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Jag tror att det är bra med en mer specifik specialistutbildning eftersom vården idag är så högspecialiserad.
Läs hela artikeln

Övertidskompensation - tid eller pengar. Vad gäller?

Föreställ dig att du arbetar på en barnavdelning. Verksamheten har haft svårt att rekrytera så bemanningen är skör.
Läs hela artikeln