Palliativ vårdavdelning, värdighet i slutskedet

Jag heter Tamara Kjellén är sjuksköterska sedan 25 år. De senaste 12 åren arbetar jag som nattsjuksköterska på Byle Gård, en palliativ vårdavdelning belägen i Täby Kyrkby, norr om Stockholm.

Den drivs av en privat vårdgivare. Byle Gård har 20 vårdplatser, de flesta enkelrum. Vi vårdar inte enbart cancerpatienter utan även multisjuka palliativa patienter och patienter med ALS.

På natten arbetar vi två sjuksköterskor. Ingen natt är den andra lik, förstås, då vi vårdar svårt sjuka och döende patienter. Anhöriga finns ofta med och vakar, inte sällan flera familjemedlemmar. Det innebär självklart att jag behöver stötta anhöriga som kan befinna sig i olika faser i sitt sorgearbete. Vi är öppna för alla önskemål från patienten och dess anhöriga. Det kan handla om olika religioner eller speciella önskemål inför döden. Allt går att ordna, ofta får jag improvisera.

Jag trivs otroligt bra även om det oftast är en hög arbetsbelastning. Att vårda de allra sjukaste patienter kan vara tungt. Vi sjuksköterskor på natten är ett inarbetat gäng. Vi pratar ofta om etiska dilemman eller bara ventilerar de svåra situationerna vi hamnar i. Vad har vi gjort bra? Vad kunde vi göra bättre? Vi har även nattmöten och reflektionsmöten. Möjligheten till eftertanke ger en bild av hur vi tillsammans använder vår kunskap för att vården ska bli ännu bättre. Möjlighet finns att kontakta ASIH om vi har behov av stöd och stöttning när arbetsbelastningen akut blir för stor. Jag vet att jag alltid kan lita på mina kollegor vilket ger stor trygghet i mitt arbete.

Hälsningar,


Tamara Kjellén