Personcentrerad vård

Så är sommaren snart över igen och än en gång har det i media handlat om bristen på våra yrkesgrupper och att vi har valt att säga upp oss på grund av den tuffa arbetsmiljön och de förutsättningar som vi har på våra arbetsplatser. Man skriver och talar om detta som att det bara är ett problem på sommaren.

På vilket sätt angår personcentrerad vård mig?

Vi som arbetar i vården gör vårt yttersta för att det ska bli bra för dem som behöver vårt professionella kunnande, både i svåra situationer och i stunder av stor glädje.
Läs hela artikeln

Personcentrerad vård – ett nytt perspektiv och arbetssätt med patientfokus

Hälso- och sjukvården befinner sig i en ständig förändring, vilket är en utmaning som fordrar innovativa arbetsprocesser där tid och resurser kommer att behöva användas på ett mer effektivt sätt.
Läs hela artikeln

Vad betyder min namnteckning?

Med jämna mellanrum behöver vi alla skriva under olika dokument. Betydelsen av våra underskrifter kan vara av högst varierande dignitet. Vi kan skriva på att vi lånar stora belopp pengar eller att vi ger tillåtelse för skolan att publicera bilder med våra barn på skolwebben.
Läs hela artikeln