Vad är att göra karriär?

För de flesta innebär att göra karriär att få mer kunskap, ökad kompetens och en högre lön. Allt detta borde du enkelt och med gott stöd ha möjlighet till på din arbetsplats.

Att ständigt byta arbetsplats för att få en högre lön ger kanske en lönekarriär, men innebär det att du får en fördjupad kunskap? Du kommer att bredda din kunskapsbas men kanske inte fördjupa den. Sen är frågan om vi verkligen bara behöver fler specialister eller om det kan vara så att vi även behöver fler generalister inom hälso- och sjukvården? Oavsett anser jag att möjligheten att få göra karriär borde finnas på just din arbetsplats! Inom många mansdominerade yrken är det ganska självskrivet att karriärvägen finns på den egna yrkesplatsen och framförallt så skapas ofta utrymme för den.

Hur ser då löneutveckling och livslön ut för en barnmorska, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska eller röntgensjuksköterska? För några veckor sedan gav Vårdförbundet ut en nulägesrapport om medellön, lönespridning och just livslön. Vi vet sedan tidigare att kvinnodominerade yrken har lägre medellön och en extremt sammanpressad lönestruktur. I rapporten beskrivs att en civilingenjör under sitt yrkesverksamma liv tjänar ca 31 % mer än vad en barnmorska gör. Lönespridningen som redovisas för gruppen läkare är runt 100 % medan den för en specialistutbildad sjuksköterska är 29 %.

Hur kan vi då göra karriär?

Många av oss läser vidare och får en fördjupad kunskap, något som inte nödvändigtvis leder till en allt för tjusig lönekarriär då vi ofta gör det med en visserligen betald specialistutbildning som ger en ”bidragsdel” den tid jag sitter i skolbänken, men som förbinder mig att stanna kvar på en specifik arbetsplats. Annars kan jag bli återbetalningsskyldig! I många fall får jag inte heller få någon större löneökning när jag är klar med den.

Jag kanske väljer att göra karriär i det akademiska spåret, men här får många inte mer stöd än att de får viss del tjänstledigt utan lön för att kunna studera till en högre akademisk nivå. När jag sen kommer tillbaka med en nyförvärvad kunskap som med största sannolikhet dessutom är kopplad till den verksamhet som bedrivs på just min arbetsplats, så får jag ofta liten eller ingen chans alls att dela med mig av den eller ens implementera den!

Några av oss kanske väljer att göra karriär som chef eller ledare inom vården. Det är den kanske idag mest vedertagna karriärvägen för många av oss.

Högre krav

Jag anser att vi inom våra fyra professioner måste ställa högre krav på de olika karriärvägar som finns för oss och att vi ska kunna göra karriär med bra förutsättningar! Jag ska kunna fördjupa min kunskap med en specialistutbildning med schysta villkor och det ska göra skillnad när jag kommer tillbaka, både i mitt lönekuvert och i de uppgifter som jag utför dagligen på arbetsplatsen. När jag utvecklar ny kunskap ska jag kunna göra det i en kombinationstjänst där den nya kunskapen kan implementeras och komma de som behöver utvecklingen till nytta.

Som chef ska jag få vara just det och ha goda förutsättningar för mitt chefskap med lagom stora medarbetargrupper och ett rejält mandat att använda.

Om jag nu inte vill göra karriär på något av de här sätten så måste jag ändå kunna få möjlighet att få förnya och fördjupa min generella kunskap på betald arbetstid. Att vara en god mentor och stabil kunskapsbärare som kan ge god introduktion till nyexaminerade borde rimligtvis också kunna ge en lönekarriär!

Hälsningar

Gunilla George
Vice ordförande avdelning Stockholm