Min yrkesväg - biomedicinsk analytiker

Min väg mot att bli biomedicinsk analytiker började redan som liten.

Jag tillbringade mycket tid på barnonkologen och började redan där att fundera på hur kroppen egentligen fungerar och varför den ibland inte gör det.

Jag började studera till biomedicinsk analytiker med inriktning laboratorievetenskap 2011 och hade efter min andra och fjärde termin tur nog att få ett sommarvikariat hos LNP (Laboratorier för Närvård och Preanalys). När jag tog examen 2014 erbjöds jag fast anställning där. På LNP sysslade jag främst med preanalys och olika typer av provtagning; både venös och kapillär samt provtagning från svalg och nasopharynx. Närvårdsanalyser såsom blodvärde, socker och Pk-prov analyserade vi dagligen.

Mitt intresse för teknik gjorde att jag fick tjänsten som IT-ansvarig för min enhet vilket ökade min förståelse för provets väg från remiss till färdigt analyssvar.

Arbetet gav mig en inblick i patienternas situation och deras kontakt och erfarenhet av vården. Jag kände att min roll var att se till att provtagningen inte skulle upplevas som ett hinder för patienterna på deras väg från behandling till tillfrisknande. Mitt arbete där gjorde att jag nominerades till, och vann, Karolinapriset i kategorin Föredömligt Medarbetarskap år 2016.

Jag blev med tiden mer och mer nyfiken på hanteringen och analysen av proverna sedan de lämnat provtagningen. Något av det bästa med utbildningen är att den är så bred vilket gör att man inte behöver bestämma sig för en specifik inriktning. Därför kunde jag söka och få jobb på Karolinska Universitetssjukhuset på laboratoriet för klinisk kemi. Jag arbetar här på en avdelning där vi märker in analyter med antikroppar med ELISA och RIA-metoder. Analysutbudet är brett och innefattar såväl cancermarkörer som kontroller för diabetes. 

Inom klinisk kemi går jag nu i lära för tjänsten som områdesansvarig för min enhet. Det kommer att innebära att jag får ett utökat ansvar för att svarstiden hålls för de analyser vi bedriver på avdelningen och att arbetet flyter på på bästa sätt.

Under hela mitt ännu korta yrkesliv har jag stött på engagerade och kunniga kollegor som alltid varit måna om att dela med sig av sina egna erfarenheter. Jag känner att jag har hittat ett yrke där kravet på utveckling och förnyelse aldrig avstannar. Det finns hela tiden nya kunskaper att inhämta och möjligheter att utforska. Förhoppningsvis kommer jag att få möjlighet att lära mig mycket mer innan min karriär som biomedicinsk analytiker är slut.

Beatrice Redinger
Legitimerad biomedicinsk analytiker