Din karriär

Att ständigt byta arbetsplats för att få en högre lön ger kanske en lönekarriär, men innebär det att du får en fördjupad kunskap?

Vad är att göra karriär?

För de flesta innebär att göra karriär att få mer kunskap, ökad kompetens och en högre lön. Allt detta borde du enkelt och med gott stöd ha möjlighet till på din arbetsplats.
Läs hela artikeln

Min yrkesväg; biomedicinsk analytiker

Min väg mot att bli biomedicinsk analytiker började redan som liten. Jag tillbringade mycket tid på barnonkologen och började redan där att fundera på hur kroppen egentligen fungerar och varför den ibland inte gör det.
Läs hela artikeln

När får jag vara tjänstledig?

En återkommande fråga medlemmar ställer är när jag som anställd har rätt till tjänstledighet. De ledigheter som är oftast förekommande och som jag kommer beröra är föräldraledighet, ledighet för studier eller tjänstledighet för att prova ett nytt arbete.

Läs hela artikeln