Workshop om vårdmiljö

Just nu pågår ett förarbete med att ta fram underlag till en handbok i att uppnå en god vårdmiljö, avsedd att användas av förtroendevalda och medlemmar.

Som ett del i detta hålls fyra workshopstillfällen runt om i landet för att samla in idéer och erfarenheter om hur man arbetar med förbättringar av vårdmiljön ur ett lösningsfokuserat perspektiv. Vårdförbundet vill se hur medlemmar och förtroendevalda löser problematiska situationer i praktiken.
 
Den 31 mars var jag med på en av dessa workshops. Vi hade många intressanta samtal som berörde vikten av god samverkan, tydlig ledning, bra och närvarande chefer, hälsosamma arbetstider och möjlighet till ett yrkesliv med livslångt lärande och lön för kompetens. Det bollades idéer om hur vi kan motivera medlemmar till deltagande och ett framgångsrikt alternativ är bland annat närmare möten, dvs. möten som hålls gemensamt av lokalt förtroendevalda inom samma verksamhetsområde eller yrkestillhörighet. En anledning till varför det tycks fungera bättre än stormöten är för att deltagarna känner sig mer involverade när frågorna som lyfts berör just dem, på en nivå där de själva kan påverka.
 
En deltagare berättade om hur arbetsgruppen har tagit över processutformningen av arbetet genom ett processteam på labbet där hon jobbar. Det tog tid för chefen att släppa kontrollen men efter tre år fungerar det nu och gruppen byts med jämna mellanrum ut för att ingen skall stagnera i sin roll. Processgruppen har varit positiv både för flödet i arbetet och för arbetsmiljön.
 
En av deltagarna arbetar under arbetstidsavtalet med kvoten 1,4 för nattarbete. Hon framhöll att både arbetstagare och chef, trots kvoten, fortfarande måste arbeta för klok och sund schemaläggning för att ett hälsosamt schema skall uppnås.

Det var en intressant dag med många givande diskussioner. Jag ser fram emot att läsa rapporten och givetvis också handboken när den kommer ut.

Carina Hansen
Styrelseledamot avdelning Stockholm